Daytrading

Hva er daytrading? Mange forbinder daytrading med hyppige kjøp og salg av aksjer, men det kan også være handel i andre verdipapirer som råvarederivater, valuta, opsjoner eller CFD-er.

Av HobbeScient   15. april 2019   Trading og investering
daytrading

Daytrading er et begrep som omfatter det å kjøpe et verdipapir, og selge det kort tid etterpå. Målet er å oppnå avkastning på handelen.

Det er mange måter å drive daytrading på, og utallige strategier man kan bruke. Vi skal derfor ikke gå i detalj på dette akkurat her.

Daytrading må utføres via en nettmegler som tilbyr handel med verdipapirer. Vi har omtalt de fleste aktuelle nettmeglere her på vårt nettsted. Les om den type handel som interesserer deg mest nedenfor for å få noen forslag til hvilken nettmegler som er mest aktuell.