Aksjehandel og aksjer

Aksjehandel på internett er det mange som tjener penger på. Her skriver vi litt om det å kjøpe aksjer på nett, og hva som skal til for å oppnå profitt i aksjemarkedet.

Av HobbeScient   15. april 2019   Trading og investering
aksjehandel aksjer aksjemarkedet

Aksjehandel er forholdsvis enkelt. Du kjøper aksjer som forventes å gå opp i verdi, og selger når kursen har nådd antatt kursmål.

Selvfølgelig kan det skje at aksjekursen ikke går den veien du først antok, og risikerer å selge med tap, eller du kan vente i håp om at den før eller siden kommer til å stige i verdi igjen. Sett deg godt inn i hvilken risiko du utsetter deg for før du begynner å handle!

Velg en bra nettmegler til aksjehandel:

Uansett trenger du en aksjemegler når du skal handle aksjer, her er en oversikt over aksjemeglere på nett. Her får du kurtasjefri aksjehandel! Fra denne nettmegleren kan du dessuten investere i råvarer som gull, valuta og fond (indeksfond). Til den mer avanserte er CFD (contract for difference, differansekontrakter) også interessant.

Alternativer til å handle aksjer:

I tillegg til aksjehandel finnes også en rekke andre muligheter, slik som valutahandel, råvarehandel, opsjonshandel. Disse er beskrevet nedenfor.