Få betalt for å oversette tekst på nett

Det kryr av oversettelsesjobber på nett. Her skriver vi om muligheten til å tjene penger på å oversette tekster og jobbe med dette via internett. Les om det å få betalt som freelance tekstoversetter.

Av HobbeScient   15. april 2019   Jobber på nett
oversette

Internett trenger flere oversettere! Globalisering, tverrspråklig samarbeid og økt tekstprodukson har medført at det er et stort behov for å oversette tekst. Finn ut hvordan du kan bli en tekstoversetter allerede i dag.

Det finnes tusenvis av skrivejobber på nett, men det er også mange som kun ønsker å få oversatt tekster. Dette er det selvfølgelig ingen som gjør gratis.

Dermed har det oppstått et jobbmarked der man kan få betalt for å oversette alt fra artikler, e-poster, reklamemateriell, teksting av videoer, og til og med hele nettsider og blogger.

Hvor finner jeg betalte jobber innen oversetting?

Disse jobbene utlyses ikke i tradisjonelle jobbannonser. Du kan selvsagt få en fast jobb som tekstoversetter i for eksempel større TV-selskaper eller i forlagsbransjen, men enkeltoppdrag finner du jo ikke på jobbdatabasen til Finn.no.

På følgende nettsted finner du en oversikt over oversettelses-jobber som du får betalt for å utføre via internett. Her får du tilgang til et stort antall oversettelsesjobber og skrivejobber.

Hvor mye kan du tjene på å oversette tekst?

Du får betalt pr. antall ord, og noe eksakt beløp skal vi ikke oppgi her, ettersom det er store forskjeller. En timelønn på 250 kroner/timen eller mer bør være mulig for en effektiv freelancer. Husk at når du jobber som freelancer er det ingen som betaler arbeidsgiveravgift og derfor går mer av pengene direkte til deg.

Vi har gjort følgende observasjon:

Bra inntekt på norske oversettelser: Enkelte jobber som utlyses kan du tjene svært bra på. Det kan faktisk være mer å hente på å jobbe som freelancer i oversettelsesbransjen, enn å jobbe som en ansatt tekstforfatter. En tekst som skal oversettes fra norsk til et annet språk eller omvendt betales godt.

Lavere inntekt på enkelte andre språk: Oversettelse fra engelsk-indisk, engelsk-kinesisk, engelsk-spansk er det større prispress på, ettersom man da kan få billigere oversettere. En timelønn i India er jo ikke så veldig høy, så en som bor i Norge og kan å skrive både indisk og engelsk vil ha lite igjen for å oversette tekst.

Det er altså gode inntektsmuligheter på oversettelser mellom norsk/svensk/dansk og engelsk.

Maskinoversettelse er gratis...

Hvorfor bruker man ikke bare Google Translate til å oversette tekst?

Google Translate og lignende tjenester blir i dag mye brukt dersom man ønsker å lese en tekst på et annet språk. Slike oversettelsestjenester fungerer fint til å få en oversikt over hva en tekst på et fremmed språk handler om, men ikke stort mer enn det.

Dessverre er disse oversettelsene fra Google alt for dårlig til å kunne brukes til publisering av tekst. Perfekte maskinoversettelser ligger mange år frem i tid, og noen eksperter mener datamaskiner aldri vil kunne oversette tekst like bra som et menneske.

Tjene penger på oversettelser?

Det er et stort potensiale i å tjene penger på oversettelsesjobber. Den som ønsker mer informasjon kan se denne siden som forklarer mer detaljert om hvordan du tjener penger på å oversette tekst på nett.