Hodejeger belønning

Få belønning for å være hodejeger. Rekruttering av mennesker til ulikek stillinger og oppdrag koster både tid og penger. Nå kan du få belønning for å finne rett person til rett jobb.

Av HobbeScient   15. april 2019   Jobber på nett
Hodejeger belønning

Hodejeger-belønning går kort å godt ut på å hjelpe bedrifter med å finne en person til en stilling eller et oppdrag.

Det er ikke alltid like lett for bedrifter å finne rett mann eller kvinne til jobben.

I Norge er det ingen tjenester som tilbyr hodejegerbelønning, men noen ganger kan man lese om bedrifter som betaler så og så mye for den som hjelper med å finne rett person til jobben.

I utlandet er ting som referral recruitment og bounty hunting allerede populært, men vi savner fortsatt en god norsk tjeneste. Behovet er der i alle fall.

Tips oss gjerne om tjenester og muligheter innenfor dette temaet!