Jobb som freelancer på nett

Freelancer oppdrag finnes det hundretusener av på internett. Vi viser deg hvordan du kan begynne å jobbe freelance over internett (hjemmefra, bortefra, hvor som helst, når som helst).

Av HobbeScient   15. april 2019   Jobber på nett
freelancer

Det er fint å kunne styre egen arbeidstid, bestemme når og hvor man skal kunne jobbe, og alt det der. Men hvordan kan man komme seg i en slik luksuriøs posisjon?

Alt du trenger er å begynne å jobbe som freelancer. Vi skal vise det nøyaktig hvordan du gjør det:

Slik får du freelancer oppdrag

Det er enkelt å finne freelancer oppdrag på internett, og det er helt gratis.

  1. Gå til Freelancer og registrer deg gratis.
  2. Fyll ut din profil.
  3. Finn oppdrag som passer dine kvalifikasjoner.
  4. Gi et tilbud på hvilken pris du er villig til å utføre oppdraget for.

Det er enkelt å bruke Freelancer:

  • Alle kan noe, og andre kan være villig til å bruke deg som freelancer.
  • Det finnes hundretusevis av oppdrag på Freelancer, inne innenfor mange forskjellige bransjer.
  • Disse oppdragene kan du utføre og få betalt for.

Å ta noen freelancer oppdrag er en rask måte å komme i gang med å tjene penger på nett. Hvis du vil tjene penger på internett, og hvis du har bestemte kvalifikasjoner, er Freelancer et ypperlig sted å starte. Noen oppdrag er veldig godt betalt, til og med mye mer enn hva du ville fått betalt hos en høyt lønnet konsulentjobb i Norge! Det er med andre ord mulig å få jobber og freelancer oppdrag som er på høyde med norske lønninger og vel så det på Freelancer.

Klikk her for å åpne en gratis konto hos Freelancer

Ikke nødvendig å betale for å få jobb: Noen sider krever at du må betale for å finne jobber, fordi de har så eksklusive jobbdatabaser som de ikke har råd til å gi ut gratis, eller hva det nå er de bruker som begrunnelse. Andre steder er jobbdatabasene fullstendig gratis.

Hva med å leie inn en freelancer?

Noen ganger er det kanskje du som søker en freelancer (i motsetning til å søke etter freelancer oppdrag). Når du selv har oppgaver som du ønsker andre skal utføre, er Freelancer-siden velegnet til det også.

Det er enkelt og oversiktlig å bruke Freelancer til å finne freelancere over hele verden. Her kan du få billig arbeidskraft til å utføre det meste av virtuelle jobber.

Tjenesten egner seg ikke til fysiske jobber - slik som vasking, maling av hus - men den er genial til alle "ikke-fysiske jobber" som ikke krever at du er på den samme fysiske lokasjonen som oppdragsgiver.

Eksempel på jobber du finner på Freelancer:

Jobber innen IT, webutvikling, utdanning, regnskapsføring, salg og markedsføring, juss, oversettelsesjobber, skribent og artikkelforfatter, produktdesign, konsulenttjenester, korrespondanse via Skype eller email, finansrådgiving, og mye mer.

Freelancer egner seg altså både til å tjene penger på nett ved å utføre betalte oppdrag, og til å finne mennesker som kan utføre arbeid for deg!